Suddenly, in Christchurch, on Wednesday, October 31, 2018, aged 64. A longstanding member of Te Hui Amorangi O Te Waipounamu (Dunedin and Christchurch). Messages c/o PO Box 10345, Christchurch 8145. A celebration and farewell will be held in Te Whare O Tumuki at 290 Ferry Road, Christchurch, on Tuesday, November 6, 2018, at 10.30am, followed by a burial service at Memorial Park.

E Edwin, kua rongo koe te karanga a te Atua,“Haere mai ki ahau, e koutou katoa e mâuiui ana, e taimaha ana, a mâku koutou e whakaokioki”, â, kua hîkoi atu koe ki tôna taha.  Haere, haere, haere atu ra, moe mai koe i te rangimârie.